Algemene Voorwaarden & Verklaringen

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. De mogelijkheid bestaat dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De directie van de VANDERWOU Groep neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de site vermelde informatie en tarieven.

Eventuele wijzigingen aan de inhoud van de website kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de VANDERWOU Groep.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.

Privacy verklaring

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens de VANDERWOU Groep.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en wanneer u persoonlijke gegevens op de website verstrekt, gebruiken wij deze enkel voor het expliciete doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Persoonlijke gegevens worden niet aan andere instanties doorgespeeld. Als u bezwaar heeft tegen kunt u contact met ons opnemen.

Wel willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel worden verplicht.

Bekijk hier de: pdfAlgemene-Voorwaarden-Taxi-2020.pdf

Bekijk hier de: pdfAlgemene-Voorwaarden-KNV-busvervoer.pdf

Bekijk hier de: pdfAlgemene-huurvoorwaarden.pdf

Bekijk hier de: pdfAlgemene-voorwaarden-koerier.pdf

 

Actuele zaken

Contactinformatie

VANDERWOU GROEP
De Slof 33
5107 RH Dongen
T: 0162-313535
F: 0162-319506

Uitgebreide contactinformatie

Algemene Voorwaarden en Verklaringen

Volg ons op:

Aangesloten bij:

DVG personenvervoer

koninklijk-nederlands-vervoer-knv-logo

In onze taxi's kunt U met PIN en creditcard betalen:

VisaMasterCardAmericanExpress

(Let op: U dient bij het reserveren van uw vervoer aan te geven of U electronisch wilt betalen!)